Vchodové dveře

  1. Každý dveřní zavírač je vybaven termostatickými ventily ( speciální plast) a olejem, které reagují na změny teplot. Všechny materiály se za chladu smršťují a kapaliny tuhnou, za tepla je tomu přesně naopak. V případě, kdy dochází k nedovření dveřního křídla, je nutné vyčkat na přilehnutí dveřního křídla k rámu a poté pouze jemným tahem dveřní křídlo přibouchnout. Není možné silou pomáhat samozavírači při otevřeném křídle více jak 7°.Tímto dochází k přetlaku a samozavírač se znehodnocuje.
  2. Aretace dveřních křídel jsou nastaveny na 90° tzn. při otevření dveřního křídla nad tento stupeň dojde k zastavení dveřního křídla ve stavu otevřeno. Je tedy zakázáno, jakkoliv jinak dveřní křídlo zastavovat a to z důvodu, že samozavírač bude po celou dobu vyvíjet tlak k uzavření dveřního křídla a bude docházet k znehodnocení samozavírače, zároveň dojde k vyosení – deformaci dveřního křídla. Dveřní křídlo uvedete opět do pohybu opětovným otevřením nad 90°. Současně je zakázáno vyvíjet tlak na dveřní křídlo pří otevírání prvku na jiná místa, nežli je madlo, či klika. Zapření nohou a poté následné odemčení zapříčiní poškození spodního rohu křídla a to jeho deformaci a deformaci spodního háku a protikusu
  3. Dveře neotvírejte nohou, ale klikou či madlem. Při otvírání nohou dochází k protitlaku samozavírače a následné deformaci (pokřivení) dveřního křídla. To má za následek nedovírání dveří.

Důležité části dveřního příslušenství byly dodavatelskou firmou zaplombovány (štítkem, barvou, …) tak, aby byla poznat neodborná manipulace. Při poškození těchto plomb nebude uznána reklamace.