Pojištění

Naše bytové domy jsou od 1. 7. 2017 pojištěny u České podnikatelské pojišťovny a.s., a to včetně asistenčních služeb.

V případě NÁHLÉ A NEODKLADNÉ PORUCHY nebo HAVÁRIE ve společných prostorách našich bytových domů volejte linku Call centra Global Assistance a.s.: 1220.

Čísla pojistných smluv:

  • A 774/2 – 0024738441
  • B 774/4, 6 – 0024738484
  • C 774/8 – 0024738522
  • D 774/10, 12 – 0024738565

Neprodleně kontaktujte výbor o nastalé situaci na e-mailu svjkadeckove774@gmail.com.