SVJ Kadečkové 774

0

Pozvánka na shromáždění červen 2023

Vážení vlastníci, dovolujeme si Vás pozvat na Shromáždění vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha, které se bude konat dne 19. 6. 2023 v jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9...

0

Dopravní omezení (koncerty)

I letos boudou z důvodu konání několika koncertů na letňanském letišti dopravní opatření. Termíny akcí: pátek 2. 6. 2023 (Prague Rocks) středa 21. 6. 2023 (Prague Rocks) neděle 30. 7. 2023 (Depeche Mode) neděle 6. 8 .2023 (The Weeknd)

2

Čištění garáží

Vážení sousedé, oznamujeme, že v níže uvedeném termínu bude probíhat strojní čištění garáží. Čištění bude tentokrát v jednom termínu pro obě garáže. Čtvrtek 25. 5. 2023 v čase od 8:30 do 16:00. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste v tomto...

0

Dopravní informace – Kbelská, Průmyslová

Technická správa komunikací hl. m. Prahy bude během nadcházejících prodloužených víkendů opravovat křižovatku ulic Kbelská, Poděbradská a Průmyslová, tedy jednu z nejvytíženějších v metropoli. Páteřní objízdná trasa (na plánku růžová – primárně pro tranzitní dopravu) povede...

0

Příprava shromáždění SVJ 2023

Vážení majitelé, Shromáždění vlastníků jednotek proběhne 19. 6. 2023 v čase od 18:00. Program shromáždění není ještě uzavřen. Pokud tedy máte bod, který chcete do programu shromáždění zařadit, zašlete ho na e-mailovou adresu výboru. Nejpozději však do...

0

Info mail 03/2023

Vážení vlastní, níže zasíláme několik důležitých informací a plánovaných akcí v nejbližší době. Vyúčtování 2022: Během následujících dní proběhne elektronické rozeslání vyhotovených vyúčtování. Případné dotazy zasílejte na paní Čablovou (cablova@austis.cz). Pro informaci uvádíme, že 81 bytů...

0

Parkování ve vjezdu do garáží

Vážený sousede, opravdu si myslíte, že parkovat ve vjezdu do garáží je v pořádku? Dovolujeme si vás tedy upozornit, že parkování v těchto místech je zakázáno a je to také nebezpečné z důvodu špatné viditelnosti při vjezdu...

0

Výměna patního vodoměru

Dobrý den, dne 13. 1. 2023 v domě od 8:00 do 14:00, proběhne výměna patního vodoměru. Výměnu provádí provozovatel vodovodu PVK. V uvedeném čase nepoteče voda. Výbor SVJ  

0

Změna jmenovky na zvonku

V případě potřeby změny jmenovky na zvonkovém tablu, zašlete prosím Váš požadavek na e-mail svjkadeckove774@gmail.com. Požadavky na změny budou sbírány do 31. 12. 2022. Následně bude probíhat hromadná výměna jmenovek. Upozorňujeme, že přelepování jmenovky na zvonkovém tablu...