Metropolitní plán

Jelikož téma změn Metropolitního plánu je a bude rozsáhlé, rozhodli jsme se zřídit samostatnou záložku zde v hlavním menu. Všechny důležité informace, dokumenty a postřehy budou vkládány do jednotlivých rubrik tohoto menu.

Metropolitní plán k nahlédnutí zde: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace

V současné době probíhá kontrola návrhu Metropolitního plánu (verze 3.3) pořizovatelem. IPR Praha jako zpracovatel předal ke kontrole verzi, která by již měla sloužit pro další krok v pořizování územního plánu – společné jednání. Podle harmonogramu, projednaného Zastupitelstvem hl. m. Prahy, by proces projednávání měl započít na jaře 2018. Proces bude mít dvě kola – společné jednání a veřejné projednání – které umožní občanům, vlastníkům pozemků i spolkům podávat připomínky, které budou následně vyhodnocovány. Upravený návrh plánu pak bude schvalovat Zastupitelstvo. Termín počátku platnosti je odvislý od množství připomínek, které budou podány ve společném jednání či veřejném projednání. Jejich množství je obtížné předem odhadnout. Jednotlivé připomínky a námitky budou postupně vypořádány a na základě vypořádání bude návrh Metropolitního plánu zrevidován.