FAQ

Noví majitelé nebo nájemníci | Ztráta klíčů nebo čipů | PORUCHY a HAVÁRIE | Umístění zařízení na fasádu | Požární čidlo pípá | Nejde elektřina v bytě | Televizní a rozhlasové poplatky | Internet, IPTV, VoIP | Automatické zavírání garážových vrat | Ztráta klíče, čipu | Údaje na zvonku | SIPO | Hotovostní pokladna

Noví majitelé nebo nájemníci

Vyplňte do dotazníku své kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, …). Nahlaste správci počet bydlících osob. Seznamte se se stanovami a domovním řádem.

Ztráta klíčů nebo čipů

Ztrátu neprodleně nahlaste správci a výboru a to z důvodu deaktivace přístupových čipů!

NÁHLÉ A NEODKLADNÉ PORUCHY nebo HAVÁRIE

Naše bytové domy jsou pojištěny u České podnikatelské pojišťovny a.s., a to včetně asistenčních služeb. V případě NÁHLÉ A NEODKLADNÉ PORUCHY nebo HAVÁRIE ve společných prostorách našich bytových domů volejte linku Call centra Global Assistance a.s.: 1220. Neprodleně kontaktujte výbor o nastalé situaci na e-mailu svjkadeckove774@gmail.com.

Čísla pojistných smluv naleznete zde…

Umístění zařízení na fasádu či jinému zásahu do fasády domu

Výboru SVJ je třeba předložit žádost o souhlas s provedením požadované akce (instalace a umístění venkovních zařízení jako jsou venkovní rolety, žaluzie, satelity, klimatizace, zasíťování balkonů apod., u kterých je třeba provést vrtání či jiný podstatný zásah do fasády domu). Více zde…

Požární čidlo pípá

Na vině je vybitá baterie. Výměnu baterií provádějte 1x za rok nebo pokud detektor signalizuje slabou baterii pravidelným pípnutím v intervalu jedné minuty. Detektor vydrží pracovat se slabou baterii ještě asi 30 dní. Používejte výhradně kvalitní baterie (viz typový štítek). Současně s výměnou baterie doporučujeme zbavit detektor prachu například vysavačem. Použité baterie nevhazujte do odpadu, ale odevzdejte do sběrného místa. Byty vybavené alarmem Jablotron mají požární čidla napájena prostřednictvím tohoto alarmu (alarmy montovala firma Alarmové Systémy CZ s.r.o. – www.ascz.cz).

Co dělat když nejde v bytě elektřina

Zkontrolujte rozvodnou skříň a jističe umístěné v bytě. Pokud jsou v pořádku, zkontrolujte hlavní jistič, který je umístěn na chodbě (naproti výtahu). Zde se nachází jak elektroměr, tak i hlavní jistič k danému bytu. Každý majitel dostal při přebírání bytu kličku k otevření tohoto elektrického rozvaděče. Po kontrole jističů rozvaděč znovu UZAVŘETE.

Dalším problémem může být neplacení záloh dodavateli elektrické energie. V tomto případě by byl hlavní jistič zaplombován a je nutné toto řešit s dodavatelem elektrické energie.

Televizní a rozhlasové poplatky

Podle § 3 zákona 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích platí, že „poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač“ a „poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač“.

Internet, IPTV, VoIP

V domech nabízejí své služby dva poskytovatelé – T-Mobile (Viahome) – web: www.viahome.cz, telefon: 236 099 333 (Po – Pá, 8 – 18h), e-mail: zakaznicke.centrum@t-mobile.cz  a CZNET – web: www.cznet.cz, telefon: 226 517 200 /volba č.1 (Po – Pá, 8 – 17h), e-mail: info@cznet.cz.

Automatické zavírání garážových vrat

Při vjezdu nebo naopak výjezdu z garáží vždy počkejte, až přestane blikat výstražné oranžové světlo. Pokud se mezi fotobuňkami projede (projde) při blikajícím světle, může to způsobit blokování garážových vrat.

Ztratil jsem klíč (sklep, kočárkárna), čip nebo ovladač vrat

Při ztrátě kontaktujte správce a domluvte si objednání a dodání. Ceny jsou následující: čip – 200,- | klíč – 230,- | ovladač – dle aktuální ceny 650 – 850,- Klíče jsou vedeny v systému Hasičského záchranného sboru. Proto je nutné objednávat přes správce.

Chci označit/změnit údaje na zvonku

Pro účely označení domovních zvonků u vstupu do objektu kontaktujte správce.

Platby prostřednictvím SIPO

Platby SIPO nejsou přijímány. Platby je přijímáme pouze bezhotovostně na účet SVJ.

Hotovostní pokladna

Hotovostní pokladna není provozována. Platby je přijímáme pouze bezhotovostně na účet SVJ.