Rubrika: SVJ

0

Požární předpisy

Vážení sousedé, tento týden dojde k odstranění předmětů, které nemají v garážích a na chodbách co dělat. Týká se to nepořádku v garážích, bot na chodbách apod. Veškeré práce budou následně fakturovány jednotlivým bytům. Dále oznamujeme, že...

0

Společné malování

Vážení sousedé,    děkujeme těm, kteří se registrovali na společné malování. Vážíme si, že jste měli zájem věnovat svůj volný čas.  Na základě malého počtu registrovaných účastníků jsme se však rozhodli společné malování zrušit. ...

0

Volba člena výboru

Vážení majitelé, do připraveného korespondenčního hlasování bude zařazen bod Volba člena výboru. Uvedená volba byla již na pořadu programu shromáždění svolaného na 19. 6. 2023. Toto shromáždění nebylo v důsledku nedostatečné účasti členů SVJ usnášeníschopné. Pokud je...

0

Odpad u kontejnerů

Dobrý den, žádáme majitele, který odložil věci do kontejnerového stání (viz. foto v příloze), aby je nejpozději do úterý 1. 8. 2023 odstranil. Na daný odpad slouží sběrné dvory nebo velkoobjemové kontejnery. Pokud se tak nestane, budou...

0

VÝSTAHA – Extrémně silné bouřky

Vzhledem k vyhlášené výstraze (Extrémně silné bouřky platnost: od 22. 6. 2023 18:00 do 23. 6. 2023 04:00), zabezpečte dobře vše (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.) co máte na balkonech, terasách či předzahrádkách. Předejdete tak případným škodám na majetku vašem i...

2

Pravidelná revize požárního systému EPS

Ve středu 21. 6. 2023 v době 8:00 – 8:15 nebo 16:15 – 16:30, bude provedena pravidelná revize požárního systému EPS. Prosíme všechny majitele uzavřených garážových stání a uzavřených samostatných sklepů, které obsahují požární hlásič na stropě...

0

Nepořádek v kontejnerových stáních

Dobrý den, žádáme původce nepořádku v prostoru kontejnerových stání u vjezdu do garáží, aby nepořádek co nejrychleji uklidil. SVJ disponuje 4 nádobami na bioodpad a není žádný důvod posečenou trávu vyhazovat mimo. Do nádoby patří...

0

PTAS: letní odstávky 2023

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla z důvodu plánovaných oprav, rekonstrukcí a údržbových prací se bude pro naše domy konat 8. 7. – 14. 7. 2023. Případné další informace o letních odstávkách se dozvíte na našich internetových stránkách www.ptas.cz,...

0

Pozvánka na shromáždění červen 2023

Vážení vlastníci, dovolujeme si Vás pozvat na Shromáždění vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha, které se bude konat dne 19. 6. 2023 v jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9...