Rubrika: Letňany

0

Vánoční a novoroční svoz odpadu

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2023 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek...

0

Blokové čištění ulice

Upozorňujeme na blokové čištění komunikací v Letňanech. Ulice Kadečkové bude čištěna ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin. Jednotlivé bloky budou sedm dní předem opatřeny příslušnými dopravními značkami. Na přehled bloků se můžete podívat...

0

Dopravní omezení (koncerty)

I letos boudou z důvodu konání několika koncertů na letňanském letišti dopravní opatření. Termíny akcí: pátek 2. 6. 2023 (Prague Rocks) středa 21. 6. 2023 (Prague Rocks) neděle 30. 7. 2023 (Depeche Mode) neděle 6. 8 .2023 (The Weeknd)

0

Dopravní informace – Kbelská, Průmyslová

Technická správa komunikací hl. m. Prahy bude během nadcházejících prodloužených víkendů opravovat křižovatku ulic Kbelská, Poděbradská a Průmyslová, tedy jednu z nejvytíženějších v metropoli. Páteřní objízdná trasa (na plánku růžová – primárně pro tranzitní dopravu) povede...

0

Velkoobjemový kontejner

Vážení sousedé, využijte možnosti vyhodit nepotřebné věci do velkoobjemového kontejneru. Tento odpad nepatří do našich běžných kontejnerů na komunální odpad a už vůbec ne do kontejnerových stání. Kontejner bude přistaven v sobotu 20. listopadu od 12:00...

0

Výkopové práce, připojení k Vodafone

Vážení sousedé, ve středu 16. 12. 2020 začnou práce na připojení našeho objektu na optickou síť Vodafone. Práce začnou cca v 8:00 provrtáním pláště budovy C (v úrovni výměníkové stanice). Následně budou probíhat práce na propojení sekcí AB...

0

Sbírka potravin

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního...

0

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na základě výstrahy ČHMÚ před zvýšeným nebezpečím požárů platí až do odvolání na území hlavního města Prahy tzv. doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Riziková místa a činnosti, které jsou na nich zakázány, včetně rozdělávání...

0

Zábor části parkoviště

Vážení sousedé, na základě žádosti člena SVJ upozorňujeme na zábor části parkoviště mezi 774/8 a 774/10 dne 23. 6. 2020 od 8:30 do 11:00. Zábor je schválen úřadem MČ. Bude zde parkovat jeřáb, proto dbejte zvýšené...