Rubrika: FAQ

0

Třídění odpadů

Obecné pravidlo zní, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, tedy i třídit jej v souladu s tímto...

0

Televizní a rozhlasové poplatky

Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo...

1

Pojištění – asistenční služby

Naše bytové domy jsou od 1. 7. 2017 pojištěny u České podnikatelské pojišťovny a.s., a to včetně asistenčních služeb. V případě NÁHLÉ A NEODKLADNÉ PORUCHY nebo HAVÁRIE ve společných prostorách našich bytových domů volejte linku Call centra Global...