Čištění garáží

Vážení sousedé,

oznamujeme, že v níže uvedeném termínu bude probíhat strojní čištění garáží. Čištění bude tentokrát v jednom termínu pro obě garáže.

Středa 15. 11. 2023 v čase od 8:00 do 16:00.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste v tomto rozmezí v garážích neparkovali a umožnili tak vyčištění garáží. Součástí čištění garáží bude i odstranění olejových skvrn na parkovacích stáních. Upozorňujeme, že toto čištění bude přeúčtováno majiteli dotčeného parkovacího stání viz domovní řád.

Důrazně žádáme o dodržování čistoty na parkovacích stáních a domovního řádu!

V případě, že se zde budou nacházet věci, které do garáže nepatří, budou odstraněny na náklady uživatele parkovacího stání.

Užívání garáží, garážových stání a sklepů (Domovní řád, článek 6)

  1. Garáže/garážová stání jsou určena pro motorová vozidla s motorem spalujícím automobilový benzín nebo motorovou naftu. Vjezd a parkování vozidel na LPG/CNG je zakázáno.

  2. Uživatelé jsou povinni dodržovat požadavky požárního řádu. V garážích/sklepech nesmí být skladovány hořlaviny, ani jiné předměty, které omezují využívání parkovacího prostoru a mohou být překážkou v případě zásahu hasičů.

  3. Uživatelé jsou povinni zabránit úniku pohonných hmot a olejů. V případě, že k úniku dojde, jsou povinni následky okamžitě odstranit. Nedojde-li k takovému odstranění je SVJ oprávněno toto učinit na náklady uživatele, který znečištění způsobil.

  4. Uživatel je povinen zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, hořlavé, výbušné či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,

  5. Uživatel je povinen zabezpečit, aby věci uložené v bytech, ve sklepech a garážích nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

  6. Je zakázáno parkovat na jiných než k tomu určených a vyhrazených parkovacích místech. Bez souhlasu oprávněného uživatele je zakázáno parkovat na cizích garážových stáních.

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář