Požární předpisy

Vážení sousedé,

tento týden dojde k odstranění předmětů, které nemají v garážích a na chodbách co dělat. Týká se to nepořádku v garážích, bot na chodbách apod. Veškeré práce budou následně fakturovány jednotlivým bytům.

Dále oznamujeme, že bylo zahájeno jednání s HZS a příslušnými úřady ve věci neustálého porušování požárních předpisů. A to zejména nechávání trvale otevřených požárních dveří na chodbách k bytům. Týká se to následujících bytů: 58, 59, 60, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

Žádáme proto o důsledné dodržování požárních předpisů. A to zejména následujících:

  • skladování věcí ve společných prostorách (např. boty, botníky, rohožky, …)
  • skladování věcí v garážích (nábytek, pneumatiky, …)
  • důsledné zavírání dveří na chodbách (jedná se o chráněné požární prostory)

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, je kromě jiného uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Jakékoliv předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmí zvyšovat požární riziko!

Předejte tuto informaci i svým nájemníkům.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Výbor SVJ Kadečkové 774

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář