Volba člena výboru

Vážení majitelé,

do připraveného korespondenčního hlasování bude zařazen bod Volba člena výboru. Uvedená volba byla již na pořadu programu shromáždění svolaného na 19. 6. 2023. Toto shromáždění nebylo v důsledku nedostatečné účasti členů SVJ usnášeníschopné.

Pokud je mezi členy SVJ zájemce o výkon funkce člena výboru, můžete svůj zájem o výkon funkce člena výboru písemně projevit na e-mail: svjkadeckove774@gmail.com nejpozději do 15. 9. 2023 spolu s krátkou informací o sobě a budete zařazeni mezi kandidáty volby na funkci člena výboru SVJ, která proběhne v rámci shromáždění per rollam koncem září.

Děkujeme
Výbor SVJ

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář