VÝSTAHA – Extrémně silné bouřky

Vzhledem k vyhlášené výstraze (Extrémně silné bouřky platnost: od 22. 6. 2023 18:00 do 23. 6. 2023 04:00), zabezpečte dobře vše (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.) co máte na balkonech, terasách či předzahrádkách. Předejdete tak případným škodám na majetku vašem i vašich sousedů. V případě vzniku škody, tuto řádně zdokumentujte.

Očekává se možný výskyt extrémně silných bouřek s nárazy větru kolem 110 km/h, kroupami kolem 5 cm a krátkodobým intenzivním deštěm.

Více viz domovní řád.

 

Květiny v oknech, na balkónech a terasách apod. musí být zajištěny proti pádu. Při zalévání a úklidu balkónů a teras je třeba dbát na to, aby voda ani prach a nečistoty nestékaly na balkóny, terasy či prostory pod nimi a nesmáčely zdi. Vlastníci jednotek s balkony a terasami nad veřejnými chodníky jsou zodpovědní za znečištění nebo újmu na zdraví nebo majetku zde procházejících lidí.

 

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář