Pozvánka na shromáždění červen 2023

Vážení vlastníci, dovolujeme si Vás pozvat na Shromáždění vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha, které se bude konat dne 19. 6. 2023 v jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9 – Letňany. Prezence od 18:00, zahájení 18:30.

Program shromáždění:

  1. Zahájení
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2022
  3. Volba člena výboru SVJ
  4. Výměna záložních zdrojů UPS
  5. Možnosti úpravy balkonů/lodžií
  6. Malování společných prostor
  7. Informace o stavu domu
  8. Domovní řád
  9. Diskuze

Poznámky:

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na www.svjkadeckove774.cz nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění. Podklady budou dostupné pouze vlastníkům jednotek po přihlášení. Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, prosíme, vystavte plnou moc k zastupování ( Plná moc 06/2023 (staženo 43× ) ) pro svého zástupce (např. člena výboru – první část plné moci předvyplněna). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.
Zároveň připomínáme, že je nutné předložit Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky ( Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky (staženo 526× ) ) u jednotek, které se nacházejí ve spoluvlastnictví více osob, a to i v případě manželů (pokud se schůze zúčastní pouze jeden z nich). Občanský průkaz či pas s sebou.
Plnou moc vhoďte do schránky Výboru SVJ, která je NOVĚ umístěna ve vjezdu do garáží (schránka bude vybrána 18. 6. 2023 odpoledne v 18:00) nebo ji zašlete na e-mail svjkadeckove774@gmail.com.

Podklady:

Na Vaši účast se těší Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář