Info mail 12/2022

Vážení sousedé,

připomínáme následující důležité termíny:

Strojní čištění garáží. Čištění bude opět rozděleno do dvou termínů pro garáže AB a CD.

  • Garáže AB – pondělí 19. 12. 2022 v čase od 8:30 do 16:00.
  • Garáže CD – úterý 20. 12. 2022 v čase od 8:30 do 16:00.

Odečet vody – náhradní termín:

  • Neodečtené byty – pondělí 19. 12. 2022. Čas byl jednotlivým bytům vhozen do schránky.

Dále upozorňujeme, že ve středu 4. ledna 2023 bude provedena pravidelná kontrola požárního systému EPS.

  • 4. 1. 2023 v době 8:00 – 8:15 nebo 16:15 – 16:30.

Vzhledem ke stálému porušování požárních předpisů, žádáme zejména o dodržování následujícího:

  • skladování věcí ve společných prostorách (např. boty, botníky, rohožky, …)
  • skladování věcí v garážích (nábytek, pneumatiky, …)
  • důsledné zavírání dveří na chodbách (jedná se o chráněné požární prostory)

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, je kromě jiného uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Jakékoliv předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmí zvyšovat požární riziko!

Předejte tuto informaci i svým nájemníkům.

Dále přikládáme výňatek ze zápisu ze Shromáždění SVJ 06/2017:

Výňatek ze zápisu:

  • Dále byli přítomní informováni o provedení preventivní požární revize. Při této revizi byly shledány závady. Všichni přítomní byli seznámeni s těmito závadami. Na chodbách musí být uzavřené dveře a okna kvůli odvodu kouře, nesmí zde být žádné překážky či materiál, který zvyšuje požární zatížení budovy (rohožky, nábytek, botníky,…aj.) nebo by mohl tvořit překážku v únikové cestě. Přítomní byli upozorněni na riziko pokuty pro SVJ, pokud nebudou tyto podmínky stanovené požárními předpisy jednotlivými členy společenství vlastníků dodržovány.

 

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář