Pozvánka na shromáždění červen 2022 – podklady

Pozvánka na shromáždění vlastníků
Společenství vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha

 

které se bude konat dne 6. 6. 2022jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9 – Letňany. Prezence od 17:30, zahájení 18:00.

Program schůze

  1. Zahájení
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2021
  3. Navýšení záloh na služby
  4. Navýšení fondu oprav
  5. Zrušení uzamykání kontejnerů
  6. Solární panely
  7. Reklamace, závady
  8. Informace o činnosti správce
  9. Domovní řád
  10. Diskuze

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na www.svjkadeckove774.cz nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění. Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, vystavte laskavě plnou moc k zastupování pro svého zástupce (např. některého člena výboru). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny a zároveň připomínáme, že je nutné předložit plnou moc i u jednotek, které se nacházejí ve spoluvlastnictví více osob, a to i v případě manželů (pokud se schůze zúčastní pouze jeden z nich). Občanský průkaz či pas s sebou. Plnou moc vhoďte do schránky Výboru SVJ, která je umístěna v bytovém domě D 774/12 (schránka bude vybrána 5. 6. 2022 odpoledne v  18 hod) nebo ji zašlete na e-mail svjkadeckove774@gmail.com.

Podklady:

Výbor SVJ Kadečkové 774

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář