Kontejnery na komunální odpad

Vážení sousedé,

dnes došlo k odstranění řetězů ze zamykání kontejnerů. Zamykání kontejnerů se v tuto chvíli ruší. Po vyhození odpadu nezapomeňte opět použít víko a kontejner uzavřít.

Odůvodnění: Jako každou zimu, tak i letos řešíme technické problémy se zámky kontejnerů. Loni jsme to řešili přivázáním řetězů. Letos nám toto někdo sabotoval, než jsme stačili poslat oznámení lidem. Se zámky jsou opakující se problémy, zámky bylo třeba několikrát týdně kontrolovat a řešit jejich časté zasekávání, a momentálně nemáme jinou adekvátní náhradu řešení zabezpečení kontejnerů.

Vzhledem ke skutečnosti, že toto opatření navazovalo na neutěšený stav odpadového hospodářství v době zabydlování nově ukončené výstavby v rámci areálu Letňanských zahrad, kdy naše kontejnery byly naplňovány odpadem ze sousedních domů, a současný stav se již dlouhodobě jeví jako stabilizovaný (od počátku uzamčení kontejnerů došlo ke snížení jejich počtu, který zůstal již setrvalý a výstavba a zabydlování navazujících nových domů již bylo ukončeno), jsme se rozhodli v tuto chvíli zámky odmontovat a službu dále od dodavatele nevyužívat. Jedná se o krok, kterým není a nebudou zatěžovány provozní náklady související se zajištěním služeb jednotlivých domů našeho SVJ.

Do připravovaného Per rollam hlasování/shromáždění zahrneme i otázku, zda v zamykání kontejnerů setrvat. Protože máme za to, že důvody pořízení zámků již pominuly a vzhledem ke zvyšování cen energií a s tím souvisejícím i pravděpodobným navyšováním záloh, je toto jedna z možných úspor.

Klíče od zámků si prozatím ponechte. Je pravděpodobné, že naopak dojde k uzamčení nádob na bioodpad (požadavek magistrátu). Odvoz bioodpadu je od letošního roku zdarma.

Opětovně upozorňujeme všechny sousedy, že do nádob na bioodpad nepatří plasty a jiný komunální odpad. Děkujeme za pochopení.

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář