Velkoobjemový kontejner

Vážení sousedé,

využijte možnosti vyhodit nepotřebné věci do velkoobjemového kontejneru. Tento odpad nepatří do našich běžných kontejnerů na komunální odpad a už vůbec ne do kontejnerových stání.

Kontejner bude přistaven v sobotu 20. listopadu od 12:00 do 16:00 v ulici Škarvadova u trafostanice (viz mapa). Kontejner bude vzdálen od našich domů cca 350 metrů.

Po celou dobu nasazení bude u kontejnerů obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na objemný odpad. Je zde zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu. Není určen pro odkládání odpadu podnikatelskými subjekty.
✅ Do velkoobjemového kontejneru patří: nábytek, koberce, linolea (a další podlahové krytiny), lyže, snowboardy, jízdní kola, kočárky, automobilová skla, zrcadla, sanitární keramika (umyvadla, WC mísy), větve stromů.
❎ Do velkoobjemového kontejneru nepatří: elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební odpady (sutě a stavební materiály), bioodpad (kompostovatelná zeleň).
ℹ Projekt je hrazen a organizován hl. m. Prahou. V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na dispečink Pražských služeb a.s. tel. č. 284 091 630, které jsou smluvním poskytovatelem služby MHMP.
Zdroj: MČ Letňany

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář