Pozvánka na shromáždění červen 2021

Vážení vlastníci, dovolujeme si Vás pozvat na Shromáždění vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha, které se bude konat dne 8. 6. 2021 v garážích CD našeho domu. Prezence od 18:00, zahájení 18:30.

Program shromáždění:

 1. Zahájení
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2020
 3. Volba členů výboru SVJ
 4. Reklamace, závady
  1. Hromosvody
  2. Dilatace
  3. Ostatní
 5. Informace o připojení bytového domu k Vodafone
 6. Domovní řád
 7. Diskuze

Poznámky:

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na www.svjkadeckove774.cz nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění. Podklady budou dostupné pouze vlastníkům jednotek po přihlášení. Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, prosíme, vystavte plnou moc k zastupování ( Plná moc 06/2021 (staženo 42× ) ) pro svého zástupce (např. člena výboru – první část plné moci předvyplněna). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.
Zároveň připomínáme, že je nutné předložit Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky ( Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky (staženo 526× ) ) u jednotek, které se nacházejí ve spoluvlastnictví více osob, a to i v případě manželů (pokud se schůze zúčastní pouze jeden z nich). Občanský průkaz či pas s sebou.
Plnou moc vhoďte do schránky Výboru SVJ, která je umístěna v bytovém domě D 774/12 (schránka bude vybrána 7. 6. 2021 odpoledne v 18:00) nebo ji zašlete na e-mail svjkadeckove774@gmail.com.

Podklady:

Na Vaši účast se těší Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář