Dodržování požárních předpisů

Vážení sousedé,

žádáme o dodržování požárních předpisů. A to zejména následujících:

  • skladování věcí ve společných prostorách (např. boty, botníky, rohožky, …)
  • skladování věcí v garážích (nábytek, pneumatiky, …)
  • důsledné zavírání dveří na chodbách (jedná se o chráněné požární prostory)

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, je kromě jiného uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Jakékoliv předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmí zvyšovat požární riziko!

Předejte tuto informaci i svým nájemníkům.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Výbor SVJ Kadečkové 774

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář