Výměna měřičů tepla a vodoměrů

Vážení vlastníci,

v hlavním termínu došlo k výměně vodoměrů v téměř všech bytech. Vzhledem k nízkému počtu obvolají zbývající byty pracovníci PROFITHER a domluví se na náhradním termínu výměny.

Vlastníky bytů, kterých se to týká, prosíme o maximální součinnost. 

Všem majitelům děkujeme za hladký průběh výměny.

Výbor SVJ


Vážení vlastníci a uživatelé bytových a nebytových jednotek,

z důvodu periodického ověřování měřičů tepla, v souladu se zákonem č.505/1990 Sb. o metrologii a vyhláškou č. 345/2002 Sb., a na základě objednávky výboru vašeho SVJ, provede společnost PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, Praha 10 – Hostivař, výměnu stávajících kompaktních měřičů tepla za nové měřiče Qundis Qheat 5. Zároveň bude provedena výměna stávajících bytových vodoměrů za nové vodoměry NWM SJ-SDC.

Realizace zakázky bude provedena v termínech:

Měřiče tepla: 7. – 8. 10. 2020 od cca 8:30 do cca 18:00hod

  • Pro montáže není nutné zpřístupnění bytových jednotek. Instalační šachta s měřiči tepla je umístěna ve společných prostorách (na chodbě) domu. Výměna měřičů tepla bude zaznamenána do montážního protokolu (údaje ze stávajících měřidel si tedy fyzicky můžete zkontrolovat do uvedeného data demontáže).

Bytové vodoměry: 12. – 15. 10. 2020

  • Konkrétní termín a harmonogram postupu montážních prací Vám bude oznámen s dostatečným předstihem formou písemného oznámení, které naleznete v poštovních schránkách.

Montážní protokol bude při následné výměně bytových vodoměrů doplněný o další údaje týkající se náměru bytových vodoměrů a podepsán montážním pracovníkem a Vámi na důkaz správnosti uvedených dat. Kopie protokolu Vám bude po dokončení výměny předána.

Kontakt pro případné další dotazy stran postupu montážních prací: Kontaktní osobou montážní skupiny je pan Hlaváček, tel. 606 819 774.

Harmonogramy pro jednotlivé vchody zde:

Kadečkové 774_2 Kadečkové 774_4 Kadečkové 774_6 Kadečkové 774_8 Kadečkové 774_10 Kadečkové 774_12

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář