VÝSTAHA – Silný vítr

Vzhledem k vyhlášené výstraze (Silný vítr platnost: od 26.8.2020 10:00 do 26.8.2020 18:00), zabezpečte dobře vše (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.) co máte na balkonech, terasách či předzahrádkách. Předejdete tak případným škodám na majetku vašem i vašich sousedů. V případě vzniku škody, tuto řádně zdokumentujte.

Dále je v platnosti výstraha (Nebezpečí požárů platnost: od 26.8.2020 00:00 do 29.8.2020 00:00). Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Více viz domovní řád.

 

Květiny v oknech, na balkónech a terasách apod. musí být zajištěny proti pádu. Při zalévání a úklidu balkónů a teras je třeba dbát na to, aby voda ani prach a nečistoty nestékaly na balkóny, terasy či prostory pod nimi a nesmáčely zdi. Vlastníci jednotek s balkony a terasami nad veřejnými chodníky jsou zodpovědní za znečištění nebo újmu na zdraví nebo majetku zde procházejících lidí.

 

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář