Pozvánka na shromáždění červen 2019

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vám připomenout Shromáždění vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha, které se bude konat dne 3. 6. 2018 v jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9 – Letňany. Prezence od 17:30, zahájení 18:00.

Program shromáždění:

 1. Zahájení
 2. Schválení účetní závěrky za 1-12/2018
 3. Výměna vodoměrů v roce 2020
 4. Zasklívání balkonů
 5. Instalace klimatizací
 6. Pozemky v okolí našeho domu
  a. údržba zeleně
  b. informace o současném stavu a případných budoucích možnostech
  c. dětské hřiště
 7. Reklamace, závady
  a. informace o provedeném auditu
  b. průběh reklamací a oprav
 8. Informace o činnosti správce
 9. Informace o převedení dešťové kanalizace pod SVJ
 10. Využití parkovacího stání pro potřeby SVJ
 11. Informace o zablokování nepoužívaných čipů
 12. Domovní řád
 13. Diskuze

Poznámky:

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na www.svjkadeckove774.cz nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění. Podklady budou dostupné pouze vlastníkům jednotek po přihlášení.

Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, prosíme, vystavte plnou moc k zastupování ( Plná moc 06/2019 (staženo 232× ) ) pro svého zástupce (např. člena výboru – první část plné moci předvyplněna). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.  Zároveň připomínáme, že je nutné předložit Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky ( Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky (staženo 526× ) ) u jednotek, které se nacházejí ve spoluvlastnictví více osob, a to i v případě manželů (pokud se schůze zúčastní pouze jeden z nich). Občanský průkaz či pas s sebou.

Plnou moc vhoďte do schránky Výboru SVJ, která je umístěna v bytovém domě D 774/12 (schránka bude vybrána 2. 6. 2019 odpoledne) nebo ji zašlete naskenované na e-mail svjkadeckove774@gmail.com.

Podklady:

Na Vaši účast se těší Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář