Koncerty na letišti: opět jsou připraveny rezidenční vjezdové karty

Také letos čekají obyvatele Letňan velké kulturní akce pod širým nebem na letňanském letišti, které přilákají velké množství návštěvníků. Vedle dubnového Majálesu a Utuberingu to bude v květnu koncert skupiny MUSE a o letních prázdninách koncerty zpěváka Ed Sheerana a koncert skupiny Metallica. (Tabulka s přesnými termíny je uvedena za článkem).

Policie ČR společně s organizátory akcí a Městskou policií hl. m. Prahy opět přijme řadu opatření směřujících k zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku. Stejně jako v loňském roce budou policisté dělat vše pro to, aby občané Letňan byli pořádáním koncertů co nejméně omezováni v obvyklém způsobu života.

V souvislosti s pořádáním akcí dojde i k dopravním omezením – k uzavření některých pozemních komunikací a tím omezení vjezdu do Letňan vždy v den konání koncertu. Na základě doporučení speciálně zřízené komise Rady MČ Praha 18 a po dohodě s Policí ČR vydá městská část Praha 18 pro své občany zdarma vjezdové rezidenční karty s platností na 2 roky (tj. 2019 – 2020). Na kartě bude uveden odkaz na informace (www.letnany.cz), kde si občané přečtou, pro jaké akce karta platí a v jakém termínu. Karta bude opatřena QR kódem, který občany rychle nasměruje na stránky s informacemi.

Přesné informace k uzávěrám a k přijatým opatřením budou průběžně zveřejňovány v Letňanských listech, na webových stránkách www.letnany.cz (služby – dopravní informace)  a na facebooku Naše Letňany. Žádáme tímto občany městské části Praha 18, aby si své rezidenční vjezdové karty včas vyzvedli, případně o této možnosti informovali ty spoluobčany, kteří nemají možnost informační kanály MČ sledovat. Veškeré dotazy, týkající se rezidenčních vjezdových karet, je možno směřovat na vedoucí odboru dopravy a životního prostřední ÚMČ Praha 18 Ing. Janu Káparovou, jana.kaparova@letnany.cz.

Rezidenční vjezdovou kartu může obdržet:

Fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti MČ Praha 18 (a to na základě předložení občanského průkazu a OTP vozidla, na které bude karta evidována);

Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti, nacházející se ve vymezené oblasti MČ Praha 18 (a to na základě předložení občanského průkazu, výpisu z katastru nemovitostí a OTP vozidla, na které bude karta evidována);

Fyzická osoba s nájemní smlouvou k pobytu ve vymezené oblasti MČ Praha 18 (a to na základě předložení občanského průkazu, nájemní smlouvy a OTP vozidla, na které bude karta evidována);

Právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti MČ Praha 18 (a to na základě předložení dokladu o sídle firmy nebo provozovny a OTP vozidla, na které bude karta evidována).

Karta je nepřenosná a musí v ní být vyplněna registrační značka, jinak je neplatná!

Vážení občané, rádi bychom vás tímto požádali, abyste omezení, která bude třeba v souvislosti s pořádáním koncertů přijmout, respektovali a počítali s nimi při plánování svých aktivit. Návštěvníky akcí bychom zase chtěli požádat, aby svá vozidla zanechali doma a dali přednost městské hromadné dopravě, jejíž provoz bude v rizikových dnech posílen. 

Věřte, že žádná ze složek, která se bude podílet na zachování klidu a pořádku v Letňanech, nechce občany MČ Praha 18 žádným způsobem šikanovat, naopak – všechny chtějí ochránit jejich bezpečí a majetek i veřejný pořádek.

Kartu je možno vyzvednout od 18. února 2019 v úředních hodinách v podatelně Úřadu MČ Praha 18 v přízemí radnice, Bechyňská 639, Praha 9.

Seznam akcí:

Datum  Akce Čas produkce
27. 4. 2019 Majáles 14:00 – 23:00
27. 4. 2019 Festival Utubering 14:00 – 23:00
26. 5. 2019 Koncert MUSE 15:00 – 23:00
7. – 8. 7. 2019 Koncert Ed Sheeran 15:00 – 23:00
18. 8. 2019  Koncert Ed Sheeran  15:00 – 23:00

Zdroj: MČ Letňany (www.letnany.cz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář