Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029

Rada HMP vzala dne 9. 10. 2018 na vědomí přípravu dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“. Celé znění materiálu, který bude v následujícím roce představen novým zástupcům městských částí, dopracován a nakonec finálně schválen novým vedením města, najdete na tomto odkazu.

Z něj vychází opatření týkající se i Prahy 18:

Odůvodnění zařazení opatření
Stále se rozrůstající bytová zástavba v oblasti mezi katastrálními územími Kbely a Letňany si pravděpodobně již v roce 2019 vyžádá zásadní posílení autobusové dopravy v trase Letňany – Staré Letňany – Avia Letňany (výhledově Nové Letňany) a v trase Letňany – Kbely – Zamašská. Možnost realizace dopravního opatření je závislá na výstavbě autobusového obratiště Kbelský hřbitov, které by mělo být zprovozněno v průběhu roku 2019. Vliv na úpravy tras linek má také připravované snížení kapacity autobusového obratiště Palmovka, kde je plánována nová výstavba a pro linky 185 a 302 zde v budoucnu nebudou k dispozici odstavné plochy.

Popis opatření
Základním prvkem návrhu je zkrácení intervalu na lince 185 v úseku Kbelský hřbitov – Letňany, které je umožněno zkrácením linky pouze k metru Letňany. Linka 302 je vzhledem ke snížené kapacitě autobusového obratiště Palmovka přesměrována do terminálu Českomoravská. Aby byla zachována z oblasti Kbel dostatečná vazba k metru B a současně mohla ve směru do Kbel u metra Vysočanská vzniknout společná odjezdová zastávka, je navržena také změna trasy linky 182, která bude ve špičkách pracovních dnů odkloněna ze zastávky Prosek přes Letňany a Kbely do zastávky Vinoř. Součástí dopravního opatření je také přejmenování zastávek Avia Letňany na Nové Letňany a Krausova na Sídliště Letňany. Přejmenování zastávek bude více odpovídat současným reáliím a zlepší orientaci u cílové zastávky, která bude nově obsahovat název katastru namísto ulice. Dopravní opatření rovněž dokončuje posílení oblasti Starých Letňan, kde linky BUS 158 a 195 (188) vytvoří v úseku Avia Letňany (nově Nové Letňany) – Letňany celotýdenně pravidelný intervalový takt (ve
špičkách 3 minuty). Jelikož je v oblasti Avie Letňany (nově Nové Letňany) a Krausovy (nově Sídliště Letňany) komplikované ukončovat větší počet kloubových autobusů linky 195 (188), bude se polovina spojů linky 195 (188) po svém ukončení v zastávce Avia Letňany (Nové Letňany) vracet zpět do obratiště Letňany pod číslem linky 158 a u metra Letňany budou moci řidiči čerpat přestávky v blízkosti odpovídajícího zázemí. Dopravní opatření se předpokládá realizovat s dopravním opatřením na Praze 10, které je součástí další kapitoly nazvané jako A.10. V tomto případě je již do oblasti Letňan přivedena autobusová linka 188 namísto linky 195. V tomto dopravním opatření se tedy již počítá pouze s linkou 188 (v parametrech
stávající linky 195).

Připomínky (zhodnocení šéfredaktorem dopravního magazínu MHD86.cz) k dokumentu Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029 převzaté ze serveru mhd86.cz

A.09 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – PRAHA 9, 18 a 19
Oblast Starých Letňan a Beranova ulice potřebuje nutně posílit. S rostoucí bytovou výstavbou je nabídka MHD nedostatečná a v současnosti neexistuje proklad linek 158 a 195. To má vyřešit posílení linky 158 do plného intervalu klasické denní linky. Trochu nešťastné vidím nahrazení linky 195 linkou 188, která bude mít ještě delší trasu, než současná linka 195 a tak budou nepravidelnosti na této kloubové lince v Letňanech ještě větší. Nevhodné je to také s ohledem na to, že se mají spoje linky 188 převlékat za linku 158 a tak zpoždění se bude předávat i z linky na linku. Pokud je snaha tvořit dlouhé linky přes celé město, nutností je v hlavních úsecích sídliště – metro zachovávat samostatnou linku, která pokryje výpadky dlouhé linky.

Poslání linky 182 do Kbel a Vinoře má také opodstatnění z důvodu rostoucí bytové výstavby v oblasti.

Zdroj: www.mhd86.cz |  Napsal: Ondřej Matěj Hrubeš Datum: 23/10/2018

Zdroj: www.ropid.cz, www.mhd86.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář