GDPR – aktualizace kontaktních údajů

Prosíme všechny majitele, kteří ještě formulář nevyplnili, nechť tak učiní co nejdříve.

Děkujeme

Výbor SVJ

 

!!!NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Vážení majitelé,

v návaznosti na nové nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR, Vás informujeme, že na základě a v souvislosti s plněním povinností souvisejících se správou nemovitosti v rozsahu stanoveném obecnou právní úpravou (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 67/2013 Sb., o službách a navazující prováděcí předpisy), výbor SVJ jako správce a pověřený zpracovatel zpracovává nezbytné osobní údaje. Pověřeným zpracovatelem se rozumí správní firma JIVIŠ, s.r.o., na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o zákonné důvody zpracování osobních údajů v rozsahu a souladu s nařízením GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, konkrétně o zákonný důvod nezbytnosti zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na společenství vlastníků jednotek jakožto správce údajů vztahuje, anebo zákonný důvod zpracování osobních údajů nezbytných pro účely oprávněných zájmů společenství vlastníků jednotek či třetích stran [viz čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) nařízení GDPR]. Jedná se o následující rozsah údajů:

  • Jméno a příjmení
  • Číslo bytu
  • Telefonní kontakt
  • Email
  • Datum narození
  • Adresa trvalého bydliště
  • Kontaktní adresa

Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem výše uvedeným a po dobu nezbytně nutnou k výkonu správy a činnosti SVJ.

Pro případ, že správce nebo zpracovatel v rámci plnění svých povinností (správa nemovitosti) získá nahodilý přístup k takovým informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, jsou správce a zpracovatel oprávněni přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu jejich činnosti, zachovávat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.

Vzhledem ke skutečnosti, že od doby sběru těchto údajů mohlo dojít ke změnám, prosíme současně o provedení aktualizace vymezených údajů do formuláře.

Na uvedeném odkazu nalezete v případě zájmu základní informace o nařízení a jeho aplikaci.

Formulář k vytištění a odkaz k elektronickému vyplnění byl zaslán majitelům e-mailem. V případě, že jste jej neobdrželi, kontaktujte Výbor SVJ. Formulář pro přihlášené ke stažení zde:  GPDR formulář (staženo 38× )

Vyplněný formulář vhoďte do schránky Výboru SVJ v domě D (vchod 774/12). Případně zašlete na adresu SVJ Kadečkové 774, Kadečkové 774/12 199 00 Praha.

Pro více informací kontaktujte Výbor SVJ na e-mailu: svjkadeckove@gmail.com.

!!!VYPLŇTE NEJLÉPE OBRATEM!!!

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 12. 6. 2018

    […] tak, aby správa našeho domu mohla být prováděna řádným způsobem (viz informace k GDPR).    K vyplnění nebo aktualizaci kontaktů použijte formulář v příloze, […]

Napsat komentář