Pozvánka na shromáždění červen 2018

Vážení vlastníci,
dovolujeme si Vám připomenout a zároveň Vás opětovně pozvat na Shromáždění vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha, které se bude konat dne 18. 6. 2018 v jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9 – Letňany. Prezence od 17:30, zahájení 18:00.

Zpráva o činnosti ke stažení pro přihlášené zde.

Program shromáždění:

 1. Zahájení
 2. Správní firma JiViš, s.r.o.
  a. Informace o trestním oznámení
  b. Informace a zhodnocení činnosti správce
  c. Zmocnění výboru k případné změně správce
 3. Schválení účetní závěrky za 1-12/2017
 4. Investice
  a. Kamerový systém
  b. Zastřešení/uzamčení kontejnerových stání
  c. Obnova trávníku
  d. GSM brány
 5. Reklamace, závady
  a. Technický a stavební audit domu
 6. Zálohy
  a. Diskuze nad výší záloh
  b. Navýšení fondu oprav
 7. Instalace klimatizací
 8. Dětské hřiště
 9. Elektromobilita
 10. Volba člena Výboru SVJ
 11. Rozvoj dopravní infrastruktury v naší oblasti
 12. Domovní řád
 13. Diskuze

Pozor, změna místa konání:

Adresa: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany
MHD: Zastávka autobusů 158, 195 Boletická
Popis: Jedná se o „menší“ areál naproti hlavní vrátnici viz mapa. Budova nese označení 38. Vstup přes malou vrátnici viz foto.

Poznámky:

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na www.svjkadeckove774.cz nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění. Podklady budou dostupné pouze vlastníkům jednotek po přihlášení.

Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, prosíme, vystavte plnou moc k zastupování ( Plná moc 6/2018 (staženo 152× ) ) pro svého zástupce (např. člena výboru – první část plné moci předvyplněna). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.  Zároveň připomínáme, že je nutné předložit Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky ( Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky (staženo 498× ) ) u jednotek, které se nacházejí ve spoluvlastnictví více osob, a to i v případě manželů (pokud se schůze zúčastní pouze jeden z nich). Občanský průkaz či pas s sebou.

Plnou moc vhoďte do schránky Výboru SVJ, která je umístěna v bytovém domě D 774/12 (schránka bude vybrána 17. 6. 2018 odpoledne) nebo ji zašlete na e-mail svjkadeckove774@gmail.com.

Podklady:

Na Vaši účast se těší Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář