Bioodpad

Opět je k dispozici nádoba na bioodpad. Vývoz bude probíhat každé sudé úterý.

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. V případě, že bude v nádobě pro BIO odpad, komunální odpad, nemůže dojít ke svozu!

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem, respektive biologicky rozložitelným odpadem, se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí, materiál se odpadem nestává. Domácím a komunitním kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadů.

Mezi bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
 • posekaná tráva, listí, větvičky
 • plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří, chlupy, vlasy
 • stará zemina

Mezi bioodpad nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • kosti
 • maso
 • kůže
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady

Zdroj: www.psas.cz, www.kompostuj.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář