Návod na odpojení doběhu ventilátoru

V případě, že ve ventilátoru (koupelna, záchod) přestane fungovat doběhový časovač, nelze ventilátor vypnout vypínačem a ventilátor tak běží nepřetržitě. Možností je vypnout jistič, který ale bývá sdružen s dalšími spotřebiči (světla, …).

Níže připojujeme fotografie možností, jak ventilátor případně samotný časovač vyřadit z provozu. Nejprve je nutné sejmout plastový kryt ventilátoru a následně odšroubovat mřížku. Rovnou nezapomeňte vyčistit filtr.

U první fotografie dosáhnete vytažením označeného drátu vyřazení ventilátoru z provozu. Stačením “pacičky” dojde k uvolnění drátu, který je tak možné vytáhnout. Na druhé fotografii je znázorněno zapojení bez použití časovače. Ventilátor je tak ovládán pouze vypínačem.

Před jakoukoliv manipulací nezapomeňte vypnout jistič! Nepracujte, když je ventilátor pod napětím! Mechanická poškození vzniklá manipulací s částmi ventilátoru není možné reklamovat.

 

 

 

 

 

 

 

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

Napsat komentář