Vyjádření CG – znečištění veřejných komunikací stavbou

Ve spolupráci s okolními SVJ jsme v několika e-mailech upozornili na znečišťování komunikací a problém s poletujícím stavebním odpadem. V odpovědi též naleznete pracovní dobu na stavbách v průběhu svátků. Poslední odpověď od společnosti Central Group zde:

Vážení,

jménem společnosti CENTRAL GROUP mi dovolte zaslat odpovědi na Vaše stížnosti a podněty ve věci znečištěných komunikací a chodníků, odpadků po okolí a na dotaz týkající se stavebních prací o nadcházejících vánočních svátcích.

V první řadě mi dovolte zodpovědět dotaz na pracovní dobu o svátcích, kdy jsem obdržela od zástupce investora zprávu, že stavební práce budou probíhat po celou dobu, avšak ve velmi omezené míře a s omezeným počtem pracovníků. Provoz stavby na budovách EFG bude probíhat denně pouze od 8 do 16 hod (práce na fasádách, obkladači v bytech či na balkónech) na budovách JK bude provoz pouze 26.12. od 8 do 16 hod (zednické práce uvnitř), na budovách HI práce probíhat nebudou. I přes to jsme požádali dodavatele, aby co nejvíce omezil hlučné práce v tomto svátečním období.

Dále bychom se rádi vyjádřili k zaslané fotografii, která ukazuje znečištěnou komunikaci v okolí výstavby Letňanské zahrady. Tento konkrétní úsek znečišťuje svojí činností sousední developer Rezidence Veselská a to konkrétně při výstavbě přípojky kanalizace. Přestože nejsme schopni jeho konání nikterak ovlivnit, již několikrát jsme ho upozornili, aby při své činnosti dbal na čistotu nejen této, ale i ostatních komunikací. Ostatní přechody v naší lokalitě jsou dle našich zpráv v pořádku.

Další problém se týkal odpadků (obalových a stavebních materiálů) nacházejících se v blízkém i vzdálenějším okolí stavby. V této problematice se opravdu snažíme o maximální kontrolu stavu a úklid, nicméně vzhledem ke zdejší poloze jsou silné povětrnostní podmínky velice častým jevem, který způsobuje právě uváděné komplikace, tzn. „odfouknutý” obalový a stavební materiál. Při intenzivním větrném počasí probíhá úklid okolí i několikrát denně a obecně se snažíme udržovat okolí již zabydlených BD v co největší čistotě, proto bych Vás ráda touto cestou poprosila o shovívavost a trpělivost, opravdu se snažíme dělat maximum pro udržení pořádku.

Další dotaz se týkal příjezdu kropícího vozu. Dle mne dostupných informací byla celá záležitost vyřešena během jednoho pracovního dne, tudíž netrvala 48 hod, jak je uvedeno v jedné ze stížností (vše proběhlo v pondělí 4.12.2017). Ve chvíli, kdy bylo zjištěno zpoždění kropícího vozu, byly stavební práce ihned přerušeny a v 16:30 hod byla vozovka vyčištěna kropícím vozem, kterému předcházelo opakované čistění vozovky kartáčem.

Závěrem bych ráda uvedla, že obecně se vždy my i naši dodavatelé snažíme předcházet nepříjemnostem způsobených provozem na stavbě a přijímat mnohá opatření, abychom co nejméně narušovali či omezovali klidné bydlení obyvatel okolních domů. Rovněž velmi pružně reagujeme na všechna oznámení a upozornění, která se k nám dostanou. A opakovaně jsme všechny dodavatele stavby upozornili na důkladné čistění komunikací a chodníků, úklid materiálů, apod.

Tímto bych Vám chtěla ještě jednou vyjádřit omluvu za komplikace a doufáme, že nastavená opatření zajistí bezproblémové a příjemné bydlení ve Vaší lokalitě.

S pozdravem

Ing. Markéta Vájová
asistentka vedení společnosti

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář