Velkoobjemové kontejnery Letňany

Nám nejbližší budou kontejnery umístěné na křížení ulic Miroslava Hajna – Pavla Beneše 27. října 2017. V provozní době lze do kontejnerů odložit objemný odpad, dřevěný odpad a suť.

Kontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14:00 hod. a týž den v 18:00 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu. Dle pokynů Odboru ochrany prostředí, oddělení odpadů MHMP jsou VOK určeny na OBJEMNÝ ODPAD OD OBYVATEL hl. m. PRAHY a do kontejneru je zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu. VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty.

Zavážení: p á t e k 14:00

Odvoz: p á t e k 18:00

„Projekt je hrazen a organizován hl. m. Prahou“

Zdroj: MČ Letňany

OHSI ÚMČ Praha 18

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář