Zápis ze shromáždění SVJ

Zápis byl vložen do sekce Dokumenty – Zápisy *nutné přihlášení.

Výňatek ze zápisu:

  • Dále byli přítomní informováni o provedení preventivní požární revize. Při této revizi byly shledány závady. Všichni přítomní byli seznámeni s těmito závadami. Na chodbách musí být uzavřené dveře a okna kvůli odvodu kouře, nesmí zde být žádné překážky či materiál, který zvyšuje požární zatížení budovy (rohožky, nábytek, botníky,…aj.) nebo by mohl tvořit překážku v únikové cestě. Přítomní byli upozorněni na riziko pokuty pro SVJ, pokud nebudou tyto podmínky stanovené požárními předpisy jednotlivými členy společenství vlastníků dodržovány.
  • Ze strany výboru bylo upozorněno na opakované reklamace vstupních dveří, které vznikají i v důsledku jejich nesprávného používání. Vstupní dveře mají aretaci. Bylo apelováno na přítomné, že při stěhování by měla být využívána aretace, neblokovat dveře krabicemi, jelikož se zatěžují aretační ramínka a důsledně brát dveře za kliku nebo madla, neboť v opačném případě dochází ke zkřížení dveří a tyto nebudou dovírat. Bylo upozorněno na zveřejnění uživatelského manuálu ke dveřím poskytnutého jejich dodavatelem na stránkách SVJ.
  • Od 1. 7. 2017 vejde v platnost nové pojištění domu. Jeho součástí je asistenční služba.

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář