Televizní a rozhlasové poplatky

Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen “rozhlasový přijímač”). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen “televizní přijímač”). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.

Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají:

  1. telekomunikační zařízení vyrobená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,
  2. rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek
  3. televizní přijímače, které jsou užívány výlučně pro účely soudního řízení,
  4. zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání pouze případě, je-li šířeno prostřednictvím přenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
  5. rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.

Televizní poplatek

  • Poplatek ve výši 135 Kč měsíčně.
  • Více informací na ceskatelevize.cz

Rozhlasový poplatek

  • Poplatek ve výši 45 Kč měsíčně.
  • Více informací na rozhlas.cz

Podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, § 9: Poplatník, který nepřihlásil přijímač do evidence, nebo uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek, nebo uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení přijímače z evidence, je povinen zaplatit kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč za každý takový televizní přijímač.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář