Shromáždění SVJ 06/2017

Shromáždění konané dne 27. června 2017 se zúčastnili vlastníci se spoluvlastnickým podílem 45,6% (čas 18:27). Shromáždění tak nebylo usnášeníschopné a dále probíhalo pouze jako informativní schůzka bez možnosti o jednotlivých bodech hlasovat.

Děkujeme všem vlastníkům, kterým není lhostejný chod našeho SVJ a kteří si našli čas a osobně se dostavili, případně zplnomocnili k zastupování někoho jiného. Děkujeme také všem, kteří svými věcnými názory a připomínkami přispěli do diskuze k probíraným tématům.

Podklady ke shromáždění jsou nadále k dispozici v sekci Dokumenty – Shromáždění * nutné přihlášení

Výbor SVJ

Pro přístup k zabezpečeným sekcím webu se mohou vlastníci registrovat zde. Kontaktní údaje nám můžete sdělit pomocí formuláře.


Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha.

Datum: 27. června 2017
Čas: 18:00, prezence od 17:30
Místo konání: Školní jídelna na adrese Dobratická 525, Praha Letňany
Svolavatel: Výbor SVJ
Pozvánka: Pozvánka (staženo 311× )

Podklady ke shromáždění v sekci Dokumenty – Shromáždění * nutné přihlášení

Prezence účastníků probíhá od 17:30, prosím o dochvilnost, aby schůze mohla v 18:00 začít. Pro ověření totožnosti při prezenci si s sebou vezměte občanský průkaz.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení účetní závěrky (Podklady ke shromáždění v sekci Dokumenty – Shromáždění)
 3. Zhodnocení práce výboru (Podklady ke shromáždění v sekci Dokumenty – Shromáždění)
 4. Stížnosti na hluk
 5. Zastřešení, uzamčení kontejnerových stání
 6. Informace o dluzích na měsíčních zálohách (Podklady ke shromáždění v sekci Dokumenty – Shromáždění)
 7. Diskuze
  1. věci na chodbách a požární bezpečnost( Podklady ke shromáždění v sekci Dokumenty – Shromáždění)
  2. rozúčtování záloh, vyhodnocení ankety (Anketa zde…)
  3. otázky a náměty z řad členů SVJ

Body 3, 4, 5 vyplynuly z požadavků vznesených na neformálním setkání s výborem. Součástí diskuze bude vyhodnocení ankety o rozúčtování. Anketní lístek bude distribuován do schránek, případně bude ke stažení na www.svjkadeckove774.cz.

Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, vystavte prosím plnou moc (plná moc, společný zástupce) k zastupování pro svého zástupce (např. některého člena výboru). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny a zároveň připomínáme, že je nutné předložit plnou moc i u jednotek, které se nacházejí ve spoluvlastnictví více osob, a to i v případě manželů (pokud se schůze zúčastní pouze jeden z nich). Občanský průkaz či pas s sebou. Plnou moc zašlete na adresu správní firmy (JiViŠ, s.r.o., Drahobejlova 54, 190 00 Praha 9), případně vhoďte do schránky správní firmy, která je umístěna v bytovém domě (schránka bude vybrána nejpozději dopoledne v den konání schůze).

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář