Upozornění na divoká prasata

Stejně jako v jiných lokalitách na okraji hlavního města, byl i v okolí Letňan, Kbel, Čakovic a Miškovic zaznamenán zvýšený výskyt černé zvěře. Ta se objevuje hlavně na plochách osetých řepkou olejkou a v porostech a remízech v jejich blízkosti – na osmnáctce to je hlavně na Havraňáku, na haldě a v lesoparku.

Černá zvěř se pohybuje hlavně v noci, ale také před setměním a před rozedněním, ve dne zůstává skryta. Pokud není vyrušena ze zálehů v porostech a necítí se být ohrožena, není pro člověka nebezpečná. Jinak je tomu v případě, že ji vyruší volně pobíhající psi – jejich střet nemusí pro psa dopadnout dobře. Členové mysliveckého spolku Letňany provádějí ve výše uvedených rizikových lokalitách zvýšenou ostrahu. Ta je však značně ztížena tím, že se občané pohybují po pěšinách na Havraňáku, na haldě a v lesoparku i po setmění, navíc s volně pobíhajícími psy. Tím jednak ohrožují sebe a své psy, jednak znemožňují myslivcům lov černé zvěře. I přes tyto nepříznivé podmínky byli již uloveni dva divočáci, naposledy to byl 13. května na Havraňáku stokilový kňour.

Černá zvěř se bude v honitbě Letňany vyskytovat minimálně do doby, než bude řepka sklizena z polí, pravděpodobně ale ještě nějaký čas po sklizni. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.

Miroslav Říha – Myslivecký spolek Letňany

Zdroj: převzato z www.letnany.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář