Skladování ve společných prostorách

Žádáme majitele nábytku a dalších věcí složených ve společných prostorách domu D (vchod 774/10), aby nejpozději do pátku 26. 5. 2017 tyto odstranil. Takovéto jednání je v přímém rozporu s požárními pravidly a může být za takové jednání uložena pokuta až 500 000,-

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, je kromě jiného uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Jakékoliv předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmí zvyšovat požární riziko!

Výbor SVJ Kadečkové 774

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 2. 7. 2017

    […] společných prostorách platí zákaz ukládání jakýchkoli předmětů (nepotřebné věci, odpad, …). Společné prostory (chodby v patrech a mezi jednotlivými bytovými jednotkami, schodiště […]

Napsat komentář