UPOZORNĚNÍ – ukládání předmětů ve společných prostorách

Jak již bylo deklarováno na shromáždění vlastníků dne 27. 6. 2017, byla provedena preventivní požární prohlídka za účelem pravidelné revize. Při této prohlídce byly shledány závady a revize nebyla udělena. Všichni přítomní byli seznámeni s těmito závadami. Na chodbách musí být uzavřené dveře a okna kvůli odvodu kouře, nesmí zde být žádné překážky či materiál, který zvyšuje požární zatížení budovy (rohožky, nábytek, botníky, …) nebo by mohl tvořit překážku v únikové cestě.

V případě pojistné události nebude tato pojišťovnou plněna a to právě z důvodu chybějící revize. Proto Vás znovu žádáme o respektování platných nařízení a jejich dodržování. Dodržování stanov, domovního řádu, zákonů apod. platí jak pro majitele jednotlivých bytů tak i pro nájemníky.

Děkujeme
Výbor SVJ


Ve společných prostorách platí zákaz ukládání jakýchkoli předmětů (nepotřebné věci, odpad, …). Společné prostory (chodby v patrech a mezi jednotlivými bytovými jednotkami, schodiště a vstupní prostory) domu slouží mimo jiné jako požární únikový východ. Na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně nesmí být v únikových východech umístěny žádné hořlavé předměty či předměty, které by jakkoliv zužovaly únikový východ.

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

  1. Lucie napsal:

    Dobrý den, patrně máme nového nájemníka v domě C, byt 82.
    Už potřetí má za dveřmi tašku s odpadky (o tom, že to nevoní, není potřeba hovořit). Bylo by možné kontaktovat majitele bytu, aby vysvětlil svým nájemníkům, že takto teda ne?
    Díky

Napsat komentář