SVJ Kadečkové 774

0

Pozvánka na shromáždění červen 2022 – podklady

Pozvánka na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha   které se bude konat dne 6. 6. 2022 v jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9 – Letňany. Prezence...

0

Dodržování požárních předpisů

Vážení sousedé, žádáme o dodržování požárních předpisů. A to zejména následujících: skladování věcí ve společných prostorách (např. boty, botníky, rohožky, …) skladování věcí v garážích (nábytek, pneumatiky, …) důsledné zavírání dveří na chodbách (jedná se...

2

Čištění garáží

Vážení sousedé, oznamujeme, že v níže uvedeném termínu bude probíhat strojní čištění garáží. Čištění bude rozděleno do dvou termínů pro garáže AB a CD. Garáže AB – čtvrtek 2. 6. 2022 v čase od 8:00 do 16:00. Garáže...

0

Příprava shromáždění SVJ 2022

Vážení majitelé, Shromáždění vlastníků jednotek proběhne 6. 6. 2022 v čase od 17:30. Program shromáždění není ještě uzavřen. Pokud tedy máte bod, který chcete do programu shromáždění zařadit, zašlete ho na e-mailovou adresu výboru. Nejpozději však do...

0

Generální úklid

O víkendu 22. – 23. 4. bude zahájen generální úklid. Při úklidu bude provedeno i kartáčování podlah. Výbor SVJ

0

Cena elektrické energie v roce 2022

Ceník je platný od 1. 4. 2022 (zdroj: https://www.pre.cz) V průběhu období od září 2021 do ledna 2022 vzrostly ceny energií na velkoobchodním trhu v řádu stovek procent. Tato situace způsobila, že jsme nuceni přistoupit k úpravě cen...

0

Pohyb neoprávněných osob po domě

Vážení sousedé, začínají se nám zde množit případy neoprávněného pohybu osob po našich domech. Žádáme všechny obyvatele, aby nikoho nevpouštěli do domu, pokud dotyčného neznají nebo si ho sami neobjednali. Týká se to nejen...

0

Vyúčtování při převodu jednotky

Vážení majitelé, na základě novelizace § 1186 zákona č. 89/2012 Sb. OZ, nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu. Při...

0

Cena vody v roce 2022

Ceník je platný od 1. 1. 2022 (zdroj: https://www.pvk.cz/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho/) VODNÉ STOČNÉ CELKEM (v Kč/m3 včetně 10 % DPH) 55,88 52,25 108,13  

0

Kontejnery na komunální odpad

Vážení sousedé, dnes došlo k odstranění řetězů ze zamykání kontejnerů. Zamykání kontejnerů se v tuto chvíli ruší. Po vyhození odpadu nezapomeňte opět použít víko a kontejner uzavřít. Odůvodnění: Jako každou zimu, tak i letos řešíme technické...