Rubrika: Údržba

2

Čištění garáží

Vážení sousedé, oznamujeme, že v níže uvedeném termínu bude probíhat strojní čištění garáží. Pondělí 23. 9. 2019 v čase od 8:00 do 16:00. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste v tomto rozmezí v garážích neparkovali a umožnili tak vyčištění garáží....

0

Opravy dilatací v garážích CD

V garážích CD budou 15. 11. 2018 – 16. 11. 2018 pokračovat opravy dilatačních spár. Při pohybu v garážích a vjezdu/výjezdu, dbejte zvýšené opatrnosti. Průjezd, dle vyjádření zhotovitele, nebude výrazněji omezen. Výbor SVJ

0

Revize snímačů CO2 a nouzového osvětlení

Dovolujeme si Vás informovat, že v termínu od 25. dubna 2018 do 27. dubna 2018 bude probíhat revize snímačů CO2 a nouzového osvětlení. U revize snímačů CO2 bude v garážích docházet ke krátkodobým aktivacím sirén a výstražných světel....

0

Návod na seřízení a údržbu plastových oken

Z důvodu množících se dotazů na hromadné seřizování uvádíme, že již žádná taková akce není v plánu. Dle vyjádření společnosti JIS (dodavatele) a Central Group si má každý seřídit okna sám na základě manuálu, který...

0

Zimní úklid

Vážení obyvatelé, z důvodu příchodu zimního počasí publikujeme informaci o zimní údržbě chodníků kolem našich domů. V majetku SVJ jsou pouze spojovací chodníčky mezi hlavním chodníkem a vchody jednotlivých domů. Údržbu těchto zajišťuje správcovská firma....

0

Praskliny zdí ve sklepních prostorech

Dovolujeme si Vás požádat o kontrolu sklepních kójí kvůli prasklinám zdí. Při pravidelných kontrolách domů byly objeveny praskliny zdí u sklepních kójí (strana zdi viditelná z garáže) pravděpodobně způsobených sedáním domu. Vše bylo reklamováno a...

0

Opravy v garážích

V garážích AB i CD budou 30. 9. – 1. 10. 2017 pokračovat opravy dilatačních spár. Při pohybu v garážích a vjezdu/vyjezdu, dbejte zvýšené opatrnosti. V nejbližších dnech také začnou opravy popraskaný v stěn v obou garážových sekcích. Majitelé PS...

0

Kontrola uzavřených parkovacích stání

Vážení uživatelé uzavřených parkovacích stání, v současné době řešíme, ve spolupráci s reklamačním oddělením společnosti CG, problém, kdy nám opakovaně vypadává proudový chránič. Na tomto proudovém chrániči jsou okruhy zásuvek pro uzavřená parkovací stání UPS 20,...