Rubrika: Oznámení

0

Nepořádek v garážích

Vážení majitelé, žádáme o neprodlený úklid nepořádku na parkovacích stáních. Takovéto skladování je v rozporu s požárními předpisy i domovním řádem. V případě, že nebude odstraněno, provede úklid správní firma. Náklady na úklid budou naúčtovány majiteli příslušného...

0

UPOZORNĚNÍ – nález injekční stříkačky

Vážení sousedé, upozorňujeme na nález injekční stříkačky v sousední ulici. Nález byl ohlášen na policii. Dbejte zvýšené opatrnosti! Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky: objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku,...

0

VÝSTAHA – Extrémně silný vítr

Vzhledem k vyhlášené výstraze (Velmi silný vítr a Extrémně silný vítr), zabezpečte dobře vše (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.) co máte na balkonech, terasách či předzahrádkách. Předejdete tak případným škodám na majetku vašem i vašich...

0

Změna jmenovky na zvonku

V případě potřeby změny jmenovky na zvonkovém tablu, vyplňte prosím Váš požadavek do Google formuláře zde… Požadavky na změny budou sbírány do 29. 2. 2020. Následně bude probíhat výměna jmenovek. Upozorňujeme, že přelepování jmenovky na zvonkovém...

3

Odečet vodoměrů NÁHRADNÍ TERMÍN

Náhradní termín odečtu vodoměrů bude 5. 2. 2020. Více informací naleznete na nástěnkách. V případě problémů a dotazů kontaktujte technika provádějícího odečty. Týká se bytů: 8 19 31 38 53 75 78 94 98 101 111 129 132...

0

Bioodpad

Od ledna 2020 došlo ke změně a BIO odpad bude pro občany svážen ve stejném režimu, jako směsný odpad. Pro nás to znamená rozšíření současné smlouvy na vývoz komunálního odpadu. Nový systém však již...

0

Třídění odpadů

Obecné pravidlo zní, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, tedy i třídit jej v souladu s tímto...

0

Změny v MHD od 1. prosince 2019

158 – Zavedení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Letňany – Sídliště Letňany* 195 – Do zastávky Sídliště Letňany jedou nově všechny spoje* *Zastávka Krausova bude přejmenována na Sídliště Letňany

0

DVB-T2

Přechod na DVB-T2 bude od 27. 11. 2019. Po vypnutí stávajících DVB-T sítí budou přechodové DVB-T2 multiplexy transformovány na finální. Multiplex 21 Finální veřejnoprávní multiplex 21 bude mít stejné programové složení jako přechodová síť 11, tedy...

2

Pravidelná revize požárního systému EPS

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v době 7:30 – 8:00 nebo 16:00 – 16:30, bude provedena pravidelná revize požárního systému EPS. Prosíme všechny majitele uzavřených garážových stání a uzavřených samostatných sklepů, které obsahují požární hlásič na...