SVJ Kadečkové 774

0

Kamerový systém

Vážení sousedé, k 1. 11. 2019 byl do oficiálního provozu uveden kamerový systém v domech SVJ Kadečkové 774. Aktuální směrnice o provozování kamerového systému je umístěna ke stažení v sekci Dokumenty – Kamery.   Výbor SVJ Kadečkové 774...

0

Informace pro nové vlastníky jednotek

Dovolujeme si upozornit, že každý vlastník je povinen veškeré změny (prodej, koupě, převod, podnájem, změnu příjmení, kontaktních údajů aj.) oznámit výboru SVJ. Informace jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu orgánů SVJ a účetnictví. Nebudou...

0

Nefunkční světla v garážích AB

Z důvodu vadné součástky nefungují světla na pojezdové komunikaci v garážích AB. Součástka včetně opravy je již objednána. Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti. Výbor SVJ

0

Uzavření vjezdu do garáží

POZOR! Z důvodu opravy vjezdu do garáží dojde k jeho uzavírce. A to ve čtvrtek 24. října 2019 v čase 9:00 – 16:00. Po ukončení opravy budou na místo položeny desky pro zajištění přejezdu aut (hmota použitá k opravě...

1

Neformální setkání s výborem

Vážení vlastníci jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na 6. neformální setkání s výborem dne 14. 10. 2019 od 19:00 hodin u vjezdu do garáží. Možná témata do diskuze: závady a reklamace informace o činnosti správce různé Na e-mail svjkadeckove774@gmail.com, případně...

2

Čištění garáží

Vážení sousedé, oznamujeme, že v níže uvedeném termínu bude probíhat strojní čištění garáží. Pondělí 23. 9. 2019 v čase od 8:00 do 16:00. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste v tomto rozmezí v garážích neparkovali a umožnili tak vyčištění garáží....

4

Přístupové čipy

Vážení majitelé, po revizi přístupového systému došlo k deaktivace více než 150 přístupových čipů. V případě, že čip ztratíte, neprodleně jeho ztrátu nahlaste na e-mail výboru svjkadeckove774@gmail.com. Přístupový čip bude deaktivován aby nedošlo k jeho zneužití....

0

Pravidelná revize požárního systému EPS

Ve středu 3. července 2019 v době 7:30 – 8:00 nebo 16:00 – 16:30, bude provedena pravidelná revize požárního systému EPS. Prosíme všechny majitele uzavřených garážových stání a uzavřených samostatných sklepů, které obsahují požární hlásič na...

0

PTAS: letní odstávky 2019

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla z důvodu plánovaných oprav, rekonstrukcí a údržbových prací se bude pro naše domy konat 9. 7. – 15. 7. 2019.     Vážení zákazníci, také v letošním letním období připravuje vaše dodavatelská společnost Pražská...

0

Pozvánka na shromáždění červen 2019

Vážení vlastníci, dovolujeme si Vám připomenout Shromáždění vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha, které se bude konat dne 3. 6. 2018 v jídelně v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech na adrese Beranových 130, Praha 9 – Letňany....