SVJ Kadečkové 774

3

Odečet vodoměrů

Dovolujeme si Vás upozornit na odečty měřičů vody, které budou provedeny v následujících termínech: 29. 1. 2020 – 17:00 – 18:00 vchod 774/2 29. 1. 2020 – 19:00 – 20:00 vchod 774/4 29. 1. 2020 – 18:00 – 19:00 vchod 774/6...

0

Třídění odpadů

Obecné pravidlo zní, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, tedy i třídit jej v souladu s tímto...

0

Informace pro nové vlastníky jednotek

Dovolujeme si upozornit, že každý vlastník je povinen veškeré změny (prodej, koupě, převod, podnájem, změnu příjmení, kontaktních údajů aj.) oznámit výboru SVJ. Informace jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu orgánů SVJ a účetnictví. Nebudou...

0

Voda v garážích AB

Vážení majitelé, voda v garážích AB je již odčerpána. Tato situace vznikla při výměně vadného ventilu na vodovodním rozvodu k požárním hydrantům. Děkujeme za pochopení Výbor SVJ 

0

Změny v MHD od 1. prosince 2019

158 – Zavedení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Letňany – Sídliště Letňany* 195 – Do zastávky Sídliště Letňany jedou nově všechny spoje* *Zastávka Krausova bude přejmenována na Sídliště Letňany

0

DVB-T2

Přechod na DVB-T2 bude od 27. 11. 2019. Po vypnutí stávajících DVB-T sítí budou přechodové DVB-T2 multiplexy transformovány na finální. Multiplex 21 Finální veřejnoprávní multiplex 21 bude mít stejné programové složení jako přechodová síť 11, tedy...

2

Pravidelná revize požárního systému EPS

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v době 7:30 – 8:00 nebo 16:00 – 16:30, bude provedena pravidelná revize požárního systému EPS. Prosíme všechny majitele uzavřených garážových stání a uzavřených samostatných sklepů, které obsahují požární hlásič na...

6

Společná televizní anténa a satelit, přechod na DVB-T2

Vzhledem k oznámeným problémům s STA prosíme všechny, kdo využívají společnou televizní anténu případně společný satelit a mají problémy s výpadky signálu (po bouřce, při větru, …), aby dali vědět výboru SVJ (na e-mail viz kontakty). Potřebujeme...

0

Odstávka tepla – havárie

Vážený zákazníku, na odběrných místech byly nahlášeny nové odstávky. 3056645 18.11.2019 09:25 – 18.11.2019 20:00 Společenství vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha – netěsnost PTV DN 350 v šachtě 3056647 18.11.2019 09:25 – 18.11.2019 20:00 Společenství vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha –...

0

Nefunkční světla v garážích AB

Z důvodu vadné součástky nefungují světla na pojezdové komunikaci v garážích AB. Součástka včetně opravy je již objednána. Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti. Výbor SVJ

0

Kamerový systém

Vážení sousedé, k 1. 11. 2019 byl do oficiálního provozu uveden kamerový systém v domech SVJ Kadečkové 774. Aktuální směrnice o provozování kamerového systému je umístěna ke stažení v sekci Dokumenty – Kamery.   Výbor SVJ Kadečkové 774...